Pobierz ofertę firmy

Pojęcie Radiestezji

Radiestezja - zdolność ludzi do selektywnego odczuwania pewnych promieniowań powyżej tych doznań których doświadcza się przy pomocy pięciu zmysłów. Pochodzi od łacińskiego słowa radius - promień oraz greckiego esthesia - odczuwanie.

Klasyfikacja zawodów i specjalności - opis zawodu

Nazwa: Radiesteta
Kod: 514902
Synteza: Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody; ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne; wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych; bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie i określanie promieniowania pochodzącego od cieków wodnych oraz struktur geologicznych, jego wpływu na organizm człowieka, zwierząt oraz roślin, a także na obiekty budowlane;
 • rozpoznawanie oraz określanie promieniowania siatki geopatycznej;
 • określanie szkodliwego wpływu promieniowania od urządzeń technicznych wykrywanych metodami radiestezyjnymi;
 • wskazywanie miejsc korzystnych dla lokalizacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 • wskazywanie (lokalizacja) miejsc korzystnych do poboru wody – budowy studni, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych itp.;
 • wskazywanie miejsc przecieków zbiorników wodnych itp.;
 • wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie korzystnych dla dłuższego przebywania ludzi, miejsc pracy, wypoczynku i snu;
 • wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie niekorzystnych dla samopoczucia i zdrowia człowieka;
 • określanie najkorzystniejszych metod neutralizacji szkodliwych promieniowań;
 • stosowanie odpromienników, neutralizatorów itp.; dokładne informowanie o ich właściwościach, zakresie stosowania i okresie prawidłowego działania;
 • poradnictwo w zakresie kształtowania klimatu mieszkań, radiestezyjnego doboru sprzętów, wyposażenia, roślin;
 • prowadzenie ewidencji zleceń oraz dokumentacji wykonywanych prac;
 • stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad bhp w pracach radiestezyjnych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wytwarzanie sprzętu radiestezyjnego: różdżek, wahadeł, odpromienników itp.;
 • prowadzenie badań teleradiestezyjnych w zakresie poszukiwania wody, przedmiotów, osób;
 • prowadzenie działalności w zakresie fitotroniki - określanie harmonii roślin względem siebie oraz względem człowieka;
 • zalecanie biomasażu i zabiegów bioenergoterapeutycznych;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.


Z dotychczasowych badań i obserwacji potwierdzono negatywne oddziaływanie promieniowania geopatycznego (tzw. cieki wodne) na organizmy żywe. To negatywne promieniowanie jest różnie odbierane przez organizm ludzki, zależy to w dużym stopniu od odporności organizmu. Jest to związane z ze stanem psycho - fizycznym jednostki oraz stopniem uwrażliwienia radiestezyjnego. Nie znaczy to że bardziej odpornym i mniej wrażliwym nic nie zaszkodzi. To co dotyczy naszego organizmu w dużej mierze zależy od siły promieniowania geopatycznego. Do najczęściej spotykanych objawów związanych z negatywnym promieniowaniem geopatycznym należy zaliczyć:

 • bóle głowy, apatia, zmęczenie, bóle pleców, kręgosłupa, brak snu, słaby sen, „ciężka główna” przy wstawaniu, ogólne rozbicie,
 • dolegliwości: reumatyczne, alergiczne, trawienne, krążeniowe, gardła i dróg oddechowych
 • intensyfikacja taki chorób jak serca, płuc, układu moczowo-płciowego, nowotworów.


Ponadto w pomieszczeniach w których przebywamy zmienia się jonizacja powietrza (powinna być przewaga jonów ujemnych). Może to powodować ciągłe duszności pomimo częstego wietrzenia.

 

Jesteś 459110 gościem naszej strony.
Radiestezja