Pobierz ofertę firmy

Bioenergoterapeuta
Naturoterapeuta

e-mail: b.bujnowska@bio-om.pl
www:
http://www.bio-om.pl
tel.
0 22 843 70 86

Skarbnik Polskiego Cechu Radiestetów w Warszawie, współzałożyciel tego Cechu. Wiceprezes (do 2009), obecnie Sekretarz Zarządu Polskiego Zrzeszenia Naturoterapeutów Dyplomowanych w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie. Członek Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie. Posiadacz Rekomendacji Polskiego Zrzeszenia Naturoterapeutów Dyplomowanych (2005, 2008). Uczestnik szeregu szkoleń w postaci kursów, seminariów i warsztatów praktycznych.

Znakomita specjalistka z udokumentowanymi wynikami pracy.


Dyplom 1


Dyplom 2


Dyplom 3


Dyplom 4


Dyplom 5


Dyplom 6


Dyplom 7


Dyplom 8

 

Dyplom 9

Jesteś 459091 gościem naszej strony.
O firmie