Pobierz ofertę firmy

Numerologia to sztuka przewidywania przyszłości oparta na liczeniu i przypisywaniu znaczenia wielkościom. Przez stulecia różnicowano to, co niewidzialne i to, co widzialne, to, co materialne i to, co duchowe. Cyfry należały do świata tajemnic, sekretów i przewidywania przyszłości. Tworzone z nich liczby służyły do określania wymiarów i konstrukcji nowej harmonii świata widzialnego i materialnego, do dzielenia, selekcjonowania i porządkowania zgodnie z zasadami i prawami, które okazywały się użyteczne. Początkowo numerologia funkcjonowała razem z astrologią, później obie te ezoteryczne nauki rozdzieliły się i od tamtej pory istnieją niezależnie od siebie, chociaż często do siebie nawiązują. Podstawy dzisiejszej numerologii stworzył Pitagoras, który wyszedł z założenia, ze cały świat można zamknąć w liczbach i za pomocą liczb najobiektywniej go określić. "Świat jest liczbą" - mawiali pitagorejczycy i wszystko, co ich otaczało ubierali w liczbowe wzory i zależności. Liczb używano w przepowiedniach od chwili, gdy człowiek zyskał świadomość upływu czasu albowiem liczba właśnie, jak żadna inna forma energetyczna jest idealnym tworzywem do wyobrażania sobie wieczności i niezmienności. Według numerologii każdy z nas urodził się zgodnie z doskonałym planem wszechświata, a w chwili kiedy przychodził na świat, oddziaływały na niego określone wibracje konkretnych liczb. Liczby te będą mu towarzyszyć całe życie, będąc motorem wielu jego działań i kształtując jego osobowość. To tak zwana "Droga Życia", która określi najważniejsze linie przeznaczenia. Imię nadane przez rodziców, wybrane dzięki intuicyjnym podszeptom matki lub ojca i nazwisko rodowe poprzez wibrację zawartych w nim wartości liczbowych pomagają człowiekowi na życiowej ścieżce. Są "walizeczką z narzędziami", dzięki którym ich właściciel rozwija pewne określone zdolności, interesuje się określonymi rzeczami i realizuje plan zawarty w "Drodze Życia".

Każda wibracja liczbowa niesie z sobą określone znaczenie. Jest ono aktywne nie tylko w naszym portrecie numerologicznym, ale także w dowolnym momencie i miejscu naszego życia. Odnajdujemy je w datach, numerach rejestracyjnych samochodu, numerze mieszkania, konta, czy telefonu. Można także dodać do siebie liczby z numeru PESEL czy innego ważnego dokumenty aby sprawdzić jaka będzie jego numerologiczna "wibracja". Każda liczba to jedność – doskonała i absolutna, nieporównywalna, ani gorsza, ani lepsza w stosunku do innej. Tak jak człowiek naznaczony przez własny znak czyli liczbę, numer wyobraża niezniszczalną jedność – jest aktywny, otwarty i dąży do połączenia, transformacji i ewolucji. Numerologia jest więc sztuką przewidywania przyszłości, która umożliwia odkrycie i zrozumienie znaczenia liczb wibrujących w nas – liczb naszego życia. Pozwala nam odczytać przeznaczenie nadane w chwili narodzin, „drogę życia” oraz wskazówki dotyczące rozwoju osobistego czy wyboru partnera życiowego.

W ziemskim życiu każdy z nas przeżywa jakieś (nawet czasami bardzo bolesne) lekcje, z których płynie nauka. Numerologia pozwala poznać  jakie z nich mamy do przerobienia, a jakie mamy już za sobą. Tak naprawdę nic nie dzieje się przypadkowo, na przykład to, że posiadamy takie a nie inne imiona i nazwiska, taką a nie inną datę urodzenia i  kraj pochodzenia.  Bo to właśnie dusza człowieka wybiera ciało w które wchodzi po to,  by doskonalić się i zdobywać doświadczenia które są dla niej istotne.

Z punktu widzenia numerologii „droga życia” nadaje charakterystyczne cechy danej osoby i tak:

  • Jedynka  -  Człowiek o cechach przywódczych, wielki indywidualista mocno akcentujący swoją obecność. Pionier przecierający szlaki innym, człowiek o silnej wibracji mocno akcentujący swoje ego.

  • Dwójka - To dyplomata ze świadomością dwóch obliczy świata. Niezwykle wrażliwy, kierujący się w życiu uczuciami i intuicją. Wrażliwy na drugiego człowieka, otwarty i nastawiony na współpracę.
  • Trójka - To człowiek o dużych talentach i możliwościach w każdej dziedzinie, ukierunkowany na osobiste spełnienie. We wszystkim co robi widać wolę działania, zaangażowanie, przedsiębiorczość oraz siłę i kreatywność.
  • Czwórka - To osoba niezwykle pracowita, logiczna i skoncentrowana. Osiąga wyjątkowo dużo dzięki cierpliwości i wytrwałości  w zdobywaniu wiedzy, jest odporna na stres związany z pracą. Czwórka to porządek, metodyczność oraz szacunek dla pieniędzy i dóbr materialnych.
  • Piątka - To osoba otwarta, żywiołowa, chętnie ucząca się nowych rzeczy. Posiada łatwość w zdobywaniu wiedzy, dużą zmysłowość oraz skłonność do używek. Charakteryzuje się potrzebą wolności, niezależności i zmian.
  • Szóstka - To osoba uważająca rodzinę za fundament swojego życia, bardzo rodzinna, starająca się ułatwić życie swoim bliskim. Jest zwykle kreatywna, ma łatwość odnajdywania się w czasie i przestrzeni. Nie lubi być ograniczana, jest bardzo wrażliwa i uczuciowa.
  • Siódemka - To osoba żyjąca w swoim wewnętrznym świecie, zamknięta i małomówna. Zainteresowana sprawami ducha, przy tym bardzo wrażliwa i introwertyczna. Dość łatwo robi karierę zawodową. Zbyt silna siódemka może sprawiać nadmierne przywiązanie do materii.
  • Ósemka - To osoba zamieniająca energię w materię, nakierowana na sukces i zaszczyty. Osoba tworząca i działająca poprzez podświadomość, uparta, zdeterminowana w działaniu przekonana o słuszności swoich racji.
  • Dziewiątka - To osoba szlachetna, silna i gwałtowna, posiadająca wibrację spełnienia. Skazana na powodzenie, które często objawia się po 36 lub 45 roku życia. Potrafi poświęcać się dla innych, jest wrażliwa na potrzeby innych ludzi.

 

Jesteś 459098 gościem naszej strony.
Numerologia